Snel zoeken:
027 De reactie van een Islamiet

De reactie van een Islamiet op het evangelie

‘Wat is dat voor een vader, die zijn zoon straft voor het kwaad dat anderen hebben gedaan?!’.

Bovenstaande opmerking wordt vaak door Islamieten gemaakt als ze met het christelijk geloof in aanraking komen.
Voor een Islamiet is het op zichzelf al onaanvaardbaar dat God een Zoon zou hebben. Dat komt omdat ze de verhouding: ‘vader-zoon’ niet anders zien dan biologisch. God zou dan een vrouw gehad moeten hebben om een zoon te kunnen verwekken. Toch leert ook de Koran dat Jezus Christus op een bovennatuurlijke wijze geboren is.
Als een Islamiet iets meer van het bijbelse begrip ‘zoonschap’ heeft begrepen, stuit hij op een tweede moeilijkheid, namelijk hoe God nu zijn Zoon kon straffen voor het kwaad, dat wij hebben gedaan. Dat is toch onrechtvaardig!
De oplossing van dat probleem is echter juist de kern van het evangelie en die oplossing is dat de Zoon gewillig was de wil van de Vader te doen en dat hij Zich vrijwillig overgaf om voor ons zondaren te sterven.