Snel zoeken:
012 Motieven voor evangelisatie

Motieven voor evangelisatie

Algemene inleiding: zuivere en onzuivere motieven
alleen zuivere bespreken?....nee
eerst zuivere..nee >>Kol. 3:12 vóór 3:16

Zuivere en onzuivere motieven soms vermengd
Diverse zuivere motieven vermengd

Onzuivere motieven: begeerte naar macht. 2Kor. 11:20; Paulus niet 1Kor.1:24
begeerte naar geld waarschuw. :1Tim. 3:8; 6: 5; 1Petr. 5:2
realiteit: 2Petr. 2:3
vgl. Bileam; mannen te Filippi; Demetrius..
eigen roem> Gal. 6:13
zelfhandhaving t..v. groep/ kring - gezichtsverlies-Petrus
cultuur / beschavings motief - American way of life

Zuivere motieven: toekomstmotief....Gemeente moet vol worden
Rom. 11: 25; 2P. 3:11-14
Voorbeeld Paulus, Zinzendorf
tijdsmotief Markus>>terstond>>42 maal
houdt aan: 1Tim. 4:13
1Tim. 4:2 gelegen of ongelegen
gelegenheid te nutte maken> Kol. 4:5
tijd is kort > 1Kor. 7:29; Rom. 13:11,12
nacht komt waarin. Joh. 9:4
de tijd gaat snel, gebruik ze wel
gehoorzaamheidsmotief-plichtsbesef
Paulus >1Kor. 1:17 >niet dopen, maar evangelie...
1Kor. 9:16 > mij is de noodzaak opgelegd
Iedereen > Hand. 1: 8 mijn getuigen.....
Denk aan opdracht aan Abraham
afstaan van ezelsveulen
Gevaar...puur plichtsbesef.....koud
(maar het is ook geen hobby)
liefdesmotief
naar God toe. Hij heeft ons liefgehad
naar verlorenen toe (2Kor. 5:20,2)
nauw ermee verbonden is
motief van barmhartigheid, ontferming
Contrast: Jona
Voorbeeld Paulus > Ef. 2:1-10; 1Tim. 1: 12-15
1Thess. 2: 8
verheerlijking van God en vreugde van God
Fil. 2:11 knie buigen; Rom. 15:16 offer v.d.volken
Luk. 15 >blijdschap in de hemel
denk ook aan Rom. 11: 33,36
beloningsmotief 1Kor. 9:23; Hebr. 11:26 Mozes.
je wordt er niet slechter’ van.