Snel zoeken:
290 jrg 128, 02-1985 Niet minachten, niet oordelen

IN DE VORIGE JAARGANG VAN DE BODE HEBBEN EEN PAAR ARTIKELEN GESTAAN, waarin ik heb trachten duidelijk te maken, dat in Gods Woord de dingen altijd uitgebalanceerd behandeld worden. Nu zou men redelijkerwijs mogen verwachten, dat iemand die dit zo laat uitkomen, bij het schrijven van een artikel eenzelfde evenwichtigheid als we in Gods Woord aantreffen, zal nastreven. Ik moet echter erkennen, dat ik wat dat betreft wel eens uit de bocht vlieg, en dat is bijv. gebeurd bij het beantwoorden van de vraag over de kerstboom. En hoewel de meeste kerstbomen al wel in rook zijn opgegaan, wil ik op mijn beantwoording van de vraag toch nog een vervolg schrijven.
Een tweetal broeders wezen me op mijn eenzijdigheid en vonden dat ik hen, die oprecht voor God menen geen kerstboom in huis te moeten nemen en die toch een fijne sfeer in huis hebben, met dit artikel in de kou heb laten staan. Een van de twee merkte nog op, dat als je tegenwoordig geen kerstboom in huis haalt, geen T.V. hebt en je dochters niet in een broek laat lopen, je soms alleen daarom al het etiket farizeeŽr krijgt opgeplakt.
Welnu, het is zeker niet zo, dat een fijne sfeer in huis per se van een kerstboom afhangt, en ik heb beslist dit soort gezinnen (en dan bijzonder de ouders daar) niet op het oog gehad. Ik zou zeggen: 'Houden zo!' Mijn artikel was echter gericht tegen hen, die in een wettische gezindheid anderen willen verbieden een kerstboom in huis te nemen. Mensen dus, die 'te vuur en te zwaard' het kerstfeest willen tegengaan en daarmee problemen scheppen.
Er had echter aan het artikel toegevoegd moeten worden, dat ieder in dezen in zijn eigen gemoed verzekerd moet zijn en men elkaar hierin vrij moet laten. Zij, die menen geen kerstboom in huis te moeten nemen, mogen - om met Rom. 14 : 3 te spreken - hen niet oordelen, die wel zo'n boom in huis hebben. En omgekeerd mogen deze laatsten niet hen verachten, die bezwaren tegen een kerstboom hebben. De sfeer in het gezin hangt gelukkig niet per se van een kerstboom af. Laten we allen, met of zonder kerstboom of welke andere uiterlijke dingen dan ook, zorgen voor een goede christelijke sfeer in onze huizen; en die hangt in eerste instantie af van onze persoonlijke houding en gedrag.