Snel zoeken:
b Dingen die goed zijn om elke dag te doen

1 Dagelijks je brood eten en van de Heer bidden om je dat te geven Mt 6:11

2 Dagelijks je kruis opnemen en de Heer volgen Lk 9:23

3 Elke dag ...te leren en te verkondigen Hd 5:42

4 Dagelijks de Schriften onderzoeken en nagaan of wat je hoort juist is Hd 17:11

5 Dagelijks bereid zijn om vervolgd te worden tot de dood toe, zoals Paulus was 1 Ko 15:31

6 Elkaar elke dag vermanen om niet verhard te worden Hb 3:13

7 Dagelijks de wacht houden om de eer van de Heer en van zijn huis te bewaren Spr 8::34