Snel zoeken:
b Een zesvoudig bericht voor de volken volgens Hd 26:18

1 Verlichting: Om ze de ogen te openen;

2 Bekering: Van de duisternis tot het licht;

3 Bevrijding: Uit de macht van satan tot God;

4 Vergeving: Vergeving van hun zonden;

5 Rijkdom; Een erfdeel ontvangen onder de geheiligden

6 De voorwaarde: Door geloof in Mij (Jezus Christus)