Snel zoeken:
b Gelovigen volgens het evangelie van Johannes

1 Mijn dienaar Moet werken, zal bij de Heer zijn 12:26

2 Mijn discipelen Moeten de Heer volgen en van Hem leren 15:8

3 Mijn vrienden Moeten doen wat de Heer zegt 15:14

4 Mijn broeders Aan hen moet de boodschap verteld worden
Spreekt van geestelijke relatie in het gezin 20:17

5 Mijn schapen Moeten geweid worden, ze moeten voedsel krijgen 21:17

6 Mijn lammeren Moeten gedragen worden 21:15, Js 40:11