Snel zoeken:
b De tien melaatse mannen uit Luk 17

1 Wat mankeerden ze? Ze waren alle tien melaats. Ze zijn een beeld van de zondaar vs 12

2 Waar stonden ze? Op een afstand vs 12

3 Wat vroegen ze? Of de Heer zich over hen wilde erbarmen vs 13

4 Wat gebeurde er met hen? Ze werden alle tien op weg naar de priester gereinigd vs 14

5 Wat deed één van hen? Hij keerde terug terwijl hij God verheerlijkte vs 15

6 Wat deed hij nog meer? Hij viel aan de voeten van Jezus en dankte hem vs 16

7 Wat was dit voor man? Een samaritaan vs 16b

8 Wat kreeg deze vreemdeling te horen? Uw geloof heeft u behouden vs 19