Snel zoeken:
b De boodschap in Jes 1.

Betreft:
- een afvallig volk > :maar zij zijn van Mij afvallig geworden” vs 2
- een volk zonder inzicht > “maar Israël heeft geen begrip..geen inzicht” vs
3
- een zondig volk dat de Heer verlaten heeft vs 4
- een volk dat zich van Hem heeft afgewend vs 5
- een volk dat door de Heer getuchtigd is vs 5,6
- een volk dat te vergelijken is met Sodom en Gomorra vs 10
- een huichelachtig volk vs 13
- een volk dat opgeroepen wordt zich te bekeren van zijn zonden vs 17

Een uitnodiging met de woorden
“kom toch” vs 18
“laat ons te samen richten” vs 18

Met de Heer in gericht treden, dat wordt toch een veroordeling tot en
met!?

Nee, de rechter spreekt het volk vrij vs 18

Twee mogelijkheden
Zegening als het volk gewillig is en luistert
Oordeel als ze weerspannig zijn vs 19, 20