Snel zoeken:
b Cornelius, wat was dat voor een man?

Handelingen 10
1 Een godsdienstig man, maar dat niet alleen uiterlijk Hd 10:2

2 Hij had respect voor God en diende Hem met heel zijn huisgezin Hd 10:2

3 De realiteit van zijn godsdienst kwam daarin uit dat hij bad en voor de armen zorgde Hd 10:2

4 Hij wilde weten wat er aan de hand was toen de engel aan hem verscheen Hd 10: 4

5 Hij haf een goed getuigenis van het volk van de Joden Hd 10:22

6 Van zijn ondergeschikten waren er die eveneens God dienden Hd 10:7

7 Hij kreeg te horen wat hij doen moest en handelde daarnaar Hd 10::5,6

8 Hij was bereid onderwijs van God te ontvangen waardoor hij behouden kon worden Hd 10:33; 11:14

9 Hij geloofde de boodschap, ontving de Heilige Geest en werd behouden Hd 10:44; 11:17

10 Hij was het bewijs dat God ook aan de volken de bekering ten leven gaf Hd 11:18