Snel zoeken:
b Vijf vermaningen in Ps 37 over onze verhouding tot de Heer

b Vijf vermaningen in Ps 37

In Psalm 37 vinden we vijf vermaningen die te maken hebben met onze verhouding tot de Heer. Het zijn de volgende:

1 Vertrouw op de Heer. Dat betekent dat we ons leven in zijn handen leggen, maar
de vermaning luidt: Doe het goede....betracht getrouwheid vs 3

2 Verlustig u in de Heer. Dat is onze blijdschap in Hem zoeken en niet in de wereld
De belofte luidt: Dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. vs 4

3 Wentel uw weg op de Heer. Onze moeilijkheden, hoe zwaar ook brengen we bij
Hem. De belofte luidt: En Hij zal het maken. vs 5

4 Wees stil voor de Heer. De vermaning is: en verbeid Hem. Kijk niet naar hen die
met slinkse wegen op voorspoed uit zijn. Leer van Asaf (Ps 73) dat het met de
goddelozen verkeerd afloopt. vs 7

5 Wacht op de Heer. Dat betekent dat we geduldig op de uitkomst die de Heer zal
geven moeten wachten. Ook al duurt het lang voordat die uitkomst komt vs 34