Snel zoeken:
213 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 4:1-42

Johannes 4:1
Vijf mannen hebt u gehad

Op een bepaald moment reisde Jezus Christus van Judea in het zuiden van het land Israël, naar Galilea dat in het noorden van Israël ligt. Tussen die twee streken in lag het gebied Samaria. Veel Joden wilden beslist niet door het gebied van de Samaritanen trekken om in Galilea te komen, ze gingen dan nog liever via de oostelijke Jordaanoever naar het noorden al was dat een stuk om. Jezus Christus voelde zich echter gedrongen via Samaria te gaan. Hij verachtte de Samaritanen niet. Zo kwam hij bij het stadje Sichar waar Hij bij een bron buiten het stadje bleef zitten, terwijl zijn discipelen naar het stadje gingen om brood te kopen. Hij kreeg daar een gesprek met een vrouw die kwam om water te putten. Hij had haar namelijk gevraagd voor Hem wat water te putten. Dat verbaasde deze vrouw want Joden zouden niet gauw met een Samaritaan een gesprek beginnen, laat staan met een Samaritaanse vrouw. Met deze vraag bereikt de Here Jezus echter haar hart. Het ijs breekt . Daarna zegt Hij haar dat als ze wist wie Hij was en wat God haar geven wilde, dat zij dan Hem om water gevraagd zou hebben gegeven en Hij zou haar dan 'levend water' gegeven hebben.
De vrouw vat deze woorden naar het toenmalig spraakgebruik op als water uit een bron die altijd vloeit en niet uit een put. Maar hoe zou die Joodse man haar water kunnen geven? Uit de put toch zeker niet. Hij had immers niet eens een putemmer...
Jezus Christus zegt haar dan dat het water dat Hij geeft, heel bijzonder water is. Als je het drinkt krijg je nooit meer dorst. De vrouw heeft nog steeds niet door dat die Joodse Rabbi het niet over letterlijk water heeft. Ze vraagt Hem om haar dat bijzondere water te geven. Het leek haar best mooi toe dat ze nooit meer met water hoefde te sjouwen.
Als zo haar belangstelling is gewekt en haar hart is geraakt, komt er nu een vraag die haar geweten moet treffen: 'Ga heen, roep uw man en kom hier'. De vrouw geeft als antwoord: 'Ik heb geen man'. En dan komt er een reactie van de Rabbi die haar perplex doet staan: ‘Dat klopt, want u hebt vijf mannen gehad en de man waar u nu mee samenwoont is uw man niet'.
Deze Jood blijkt dus alles van haar af te weten, van heel haar zondige leven! Ze kan niet anders dan uitroepen: 'Ik zie dat u een profeet bent'.
Daarna ontspint zich een gesprek over de plaats waar je God moet aanbidden en Jezus Christus maakt haar duidelijk dat die aanbidding niet gebonden is aan een of andere heilige plaats maar dat je overal God kunt aanbidden als je Hem hebt leren kennen en het echt uit je hart komt. Hij noemt dat 'aanbidden in geest en in waarheid'. Het blijkt dat de vrouw wel iets weet van het feit dat de Christus, de Verlosser, in deze wereld zou komen. Dan vertelt de Joodse rabbi haar, dat Hij die Christus is. De vrouw gelooft Hem direct en ze loopt terug naar de stad en vertelt daar wat ze meegemaakt heeft. Het gevolg is dat een hele menigte naar Jezus Christus toekomt en nadat ze zijn prediking gehoord hebben, kunnen ze niet anders dan erkennen: ‘Dit is werkelijk de Heiland (Redder) van de wereld.’
De ervaring van deze vrouw is niet uniek. In de loop van de eeuwen zijn velen door het woord van Jezus Christus dat we vinden in de BIJBEL eerst in het hart en daarna in het geweten geraakt en ze geloofden in Hem als de Redder die de straf over hun zonden wilde dragen en hen met God verzoenen wilde.