Snel zoeken:
c Wij en de Heer

Wij en de Heer

De Heer: Joh. 21: 7 Het is de Heer
Luk. 1:43 : Elisabeth>>> Mijn Heer
Joh. 20:13 : Maria>>>>>>Mijn Heer weggenomen
Joh. 20: 28: Thomas>>>> Mijn Heer en mijn God
Fp. 3: 8 : Paulus>>de kennis van Jezus, mijn Heer.

1 Kor. 1:2 : onze Heer Jezus Chr. zowel hun als onze Heer

Hd 2:36: Hem tot Heer en tot Christus gesteld.

Discipelen: kwamen tot de Heer
waren met de Heer
De Heer zou hen verlaten > droefheid...Joh. 16:5,6.
maar....de Heilige Geest kwam > blijdschap..Joh. 16:20

beloofde terug te komen....Joh. 14:1-3


Levende verwachting : Joh. 14:1-3 Denk aan Abba Vader....
1 Thess. 4:13-18
1 Kor. 15:51
Fp. 3:21,22.