Snel zoeken:
B 1 000

Bijbelcursus

In de vijftiger en zestiger jaren van de voriger eeuw heeft br. B.Ottens een serie van 6 bijbelcursussen opgesteld voor kinderen, de zgn. A-cursussen. Br. J.G. Fijnvandraat volgde met cursussen voor volwassenen ( de B-cursussen) en maakte ook 'een overgangscursus' over Jozef. Deze lessen zijn destijds uitgegeven door 'St. Wat zegt de Bijbel'. Aan mogelijke belangstellenden werd een overzicht van de cursussen toegestuurd en hoe men deze kon volgen. De antwoorden kon men op de les zelf invullen en deze dan opzenden naar de stichting. Men kreeg die les dan gecorrigeerd terug met bijgesloten een volgende les, enz.

>> Naar site van stichting 'Wat zegt de Bijbel'

De kindercursussen worden door zr. Matty Jellema in een nieuw jasje gestoken en br. Ernst Zwart doet hetzelfde met de B-cursussen. Wie inlichtingen wil over deze nieuwe cursussen en hoe men die kan volgen, kan zich wenden tot St. Wat zegt de Bijbel, Postbus 749, 8901 ME Leeuwarden, tel. 0518-462355.

In deze rubriek worden de oorspronkelijke B-cursussen opgenomen zonder de betreffende ruimtes voor de antwoorden. Het is namelijk niet de bedoeling de cursussen als zodanig te gebruiken. Wel kunnen ze dienst doen voor persoonlijke bijbelstudie en als handleiding voor groepsbijbelbesprekingen.