Snel zoeken:
c Dan 7 en Op 13 c.s.

c Overeenstemming tussen Dn 7 en Op 13, 17, 19

In de hierboven genoemde schriftgedeelten is sprake van een beest. Dat beest stelt een
rijk voor en de regeerder van dat rijk. De bedoeling van dit over zicht is te laten zien dat het
in al deze bijbelgedeelten om hetzelfde rijk gaat. We duiden dat rijk wel aan met de term
“het rijk van de antichrist’. Een andere aanduiding is “het hersteld Romeinse wereld rijk”.


Daniël 7 Openbaring 13,17,19
a. het vierde dier komt net als de a. het beest stijgt op uit de zee>/i>(13:1)
voorgaande drie uit de zee
(vs. 2,3)

b. het heeft tien horens (vs.7) b. het heeft zeven koppen en tien horens (13:1; 17:3)
c. het wordt gekenmerkt door c. op zijn koppen namen van lastering
grootspraak(vss 8,11,20,25) (13:1); het sprak grote dingen en
lasteringen
(13:5,6)
d. de drie vorige rijken worden d. het vierde rijk is een luipaard
gekarakteriseerd als leeuw, beer (of panter) gelijk; heeft poten
panter
(vs.4-6) als van een beer en de muil van
een leeuw (13:2)

e. Eén horen krijgt bijzondere e. de tien horens geven hunmacht
macht (vs.20,24,25) aan het beest
(17:3)

f. de horen voert strijd tegen de f. het beest voert krijg tegen de
heiligen (vs.21,25) heiligen (13:7)

g. de horen overmocht de heiligen g. het beestoverwint de heiligen

h. het vierde dier wordt gedood en h. het Lam zal het beest en zijn tien
de heerschappij ontnomen
; koningen verwinnen(17:14)
(vs.11,12) en Het beest wordt overwonnen en
de horenwordt de heerschappij geworpen in de vuurpoel
ontnomen
(vs.25,26) de overigen worden gedood (19:19,21)