Snel zoeken:
029 Een brief over ‘zware prediking’

Beste H,

Deze predikant gaat uit van een eenzijdige prediking en vervalt dan in eenzijdige kritiek. Als ‘evangeliesen’ alleen spreken over de liefde van God en niet over het probleem van onze zonden dan is hun prediking eenzijdig. Als men zoiets predikt als: ‘God houdt van jou. en Hij wil je redden’ dan glijdt men over de noodzaak van bekering heen. Maar velen in de zware hoek ontkrachten de oproep om zich te bekeren door een lijdelijk evangelie te verkondigen, waarbij gesteld wordt dat de mens zich niet kan bekeren en dat hij maar moet afwachten of God aan zijn ziel wil werken. Het schijnt dat de predikant dit toch niet voor zijn rekening neemt, gezien het slot van het artikel. .Zie voor een uitgebreidere belichting Toets 9 ‘Bekering Noodzaak’. Ik ga nu het artikel na:

1. Het is bijbels te zeggen dat God van de mensen houdt. Zie Joh. 3:16 waar staat dat God de wereld heeft liefgehad. God heeft niet een deel van de wereld lief, een bepaald aantal mensen, nee alle mensen. Dat volgt ook uit het vervolg van dat vers dat luidt: en zijn Zoon gegeven heeft, OPDAT EEN IEDER die in Hem gelooft niet verloren ga, maar behouden wordt. Denk ook aan Titus 2:14 waar sprake is van de ‘mensenliefde van God die verschenen is’.

2. Wat is echter niet eerlijk? Dit: als we mensen alleen maar de liefde van God voorhouden en er niet bij vertellen dat Gods heiligheid vereist dat de mens zich moet bekeren vanwege zijn zonden en zijn zondige aard. Met dat laatste voorkom je dat een onkerkelijke kan zeggen: ‘als God me liefheeft wat kan me dan nog overkomen’? We zetten zo iemand dan niet op het verkeerde been, maar met twee benen op een Bijbelse basis, want we verkondigen hem beide zijden van de waarheid.

3. God houdt van alle kinderen. Dat is absoluut geen bedrog. Denk aan Jona 4: 11 waar God zich speciaal over de kinderen ontfermt. In dit hele stuk gaat de schrijver uit van een eenzijdige prediking en vervalt hij in zijn eigen eenzijdige opvatting.

4. De gedachte dat een onbekeerde, een vreemdeling van de genade , de verplichting heeft van het evangelie te getuigen is een totale vertekening. Zo iemand heeft de verplichting zich te bekeren!!! Hoe zal hij anderen oproepen tot bekering en erkenning van zondeschuld als hij zichzelf niet tot God gewend heeft en de redding in Christus Jezus niet heeft aanvaard ??
Ik weet bij voorbaat wat velen hierop zullen antwoorden: ‘Een mens kan zich niet bekeren’ en ‘Geloof moet je gegeven worden’. Hierboven wees ik er al op dat deze predikant dat waarschijnlijk niet zal zeggen.....of de slotwoorden van zijn artikel ‘opdat een iegelijk die tot Hem de toevlucht. neemt eeuwig leven zou ontvangen’ zouden niet serieus bedoeld moeten zijn.

Kortom: Omdat God van de mensen houdt, roept Hij hen op zich te bekeren !!