Snel zoeken:
c Omgang.... met wie.... wat .....en hoe?

Uitgangspunt: het Boek Richteren.

Hoe gaan we om met God en Zijn gebod??
(‘Gooien we er met de pet naar?’) Lezen: Richt.1:2,19 en 2:2,19 en 2 Kor. 11:3

heeft Richteren ons wat te zeggen?? O.T.?? Wij geen volk in woestijn of land?

Onderwijs van O.T. a. negatief >>>1Kon. 10: 1-11tot waarschuwing....
b. positief >>> Rom. 16:1-4-7

Israëlieten: kenden God niet (meer) wij : evenmin >>Rom. 3:1-23
bloed van het lam ons paschalam Christus 1Kor. 5: 7
verlost volk verlost volk>van alle wetteloosheid
> van de wereld
koninkrijk van priesters geestelijk priesterdom
heilig volk (Ex. 19:6) koninklijk priesterdom (1Petr. 2:4-9
tabernakel>wonen>dienst wij een geestelijk huis>wonen>dienst

Zo leren van Israël >Wie God is en wie wij zijn.

God wenst omgang met ons, wensen wij het met Hem??
Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont
‘t Heilgeheim wordt aan zijn vrinden, naar zijn vreeverbond getoond
Psalm.25:14 zie ook vers 12.

Volk ingevoerd in het land en hoe gaat het nu met ze?
A. Richt. 1..falen>>geen volkomen vertrouwen op God. Ernstiger:
B. Richt. 2. ongehoorzaamheid Wij niet beter 2Kor 11:3

Remedie voor A. Eigen zwakheid en gebrek aan vertrouwen erkennen
B. Zonde belijden, vlees oordelen, opnieuw toewijden

Gaat niet om verschil van inzicht, maar om rebellie.