Snel zoeken:
Het Onze Vader


Vijf belangrijke punten:
verantwoordelijkheid - Uw naam worde geheiligd...uw wil geschiede ,
vooruitzicht - Uw koninkrijk kome,
voorziening - Geef ons heden ons dagelijks brood,
vergeving - vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren,
verzoeking - leidt ons niet in verzoeking
verlossing - maar verlos ons van de boze