Snel zoeken:
a Gods liefde voor de wereld volgens Jh 3:16

Johannes 3:16
De liefde van God:
Het voorwerp van de liefde van God > de wereld
De intensiteit van de liefde > zo of alzo
Het bewijs van zijn liefde > gaf zijn Zoon
Het resultaat > ontvangen van het eeuwig leven
De aard van het leven:
.....niet tijdelijk maar > eeuwig
.....nu al gegeven > 'heeft'
.....voor wie bestemd > voor ieder
.....voorwaarde > die gelooft