Snel zoeken:
b Petrus in de gevangenis volgens Hd 12

Handelingen 12:1


1 Zijn toestand
- gevaarlijk > Herodes ging door en zette Petrus gevangen > vs 3
- gebonden > tussen twee soldaten met twee ketenen > vs 6
- onberoerd > hij sliep > vs 6

2 Zijn bevrijding
- wie bevrijdde hem? > een engel van de Heer > vs 7
- was het een proces? > nee, sta vlug op > vs 7
- waarvan werd hij bevrijd > van gericht dat de dood zou inhouden > vs 2, 3

3 Zijn gehoorzaamheid > Hij omgordde zich, stond op en volgde de engel > vs 8, 9

4 Zijn inzicht > Nu weet ik ...vs 11

5 Zijn getuigenis > Hij vertelde hen hoe de Heer hem uitgeleid had > vs 17