Snel zoeken:
b Belangrijke punten in de belijdenis van David in Psalm 51

Psalmen 51:1

1 Zijn vraag: Wees mij genadig
Delg mijn overtredingen uit
Reinig mij
Ontzondig mij vs 3. 4, 9, 11

2 Zijn belijdenis:
Ik ken mijn overtredingen vs 4

3 Besef van zijn zondige aard, zijn zondige natuur
In ongerechtigheid ben ik geboren
In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen vs 7

4 Verlangen naar reinheid
Ontzondig mij dan ben ik rein
Was mij dan ben ik witter dan sneeuw vs 9 vgl. Js 1:18

5 Herstel
Schep in mij een rein hart
Vernieuw in mij ..een vaste geest vs 12
Hergeef mij de blijdschap van uw heil vs 14
>Het heil zelf was niet weg, de blijdschap wel

6 Zijn belofte
Dan zal ik overtreders uw wegen leren
opdat zondaars zich tot U bekeren vs 15

7 Zijn offeranden
...een verbroken geest
...een verbroken en verbrijzeld hart vs 19