Snel zoeken:
Behoudenis van een IsraŽliet in deze tijd


Betreft: Behoude nis van een IsraŽliet


Vraag: Hoe zit het met de behoudenis van een IsraŽliet
die onder de wet leeft in deze tijdAntwoord

Doit is een moeilijk punt. Ik zou er alleen dit van kunnen zeggen dat als een IsraŽliet het evangelie heeft gehoord en bewust de Heer Jezus verwerpt er voor hem geen redding is.
Hoe het zit met Joden die met een oprecht hart God dienen en bewust zijn van hun zonden en smeken om genade, laat ik aan de Here God over. Ik troost me met de tekst dat er 'geen onrechtvaardigheid is bij God' (Rm 9:14). Als God zo'n IsraŽliet redt, dan wordt hij niet behouden door zijn wetsbetrachting, maar door zijn beroep op Gods genade.