Snel zoeken:
b Saulus van Tarsus, zijn bekering (Hd 9)

1 Hij was een vervolger van de Gemeente > "Hij blies dreiging en moord" vs 1, 4

2 Hij werd ter neer geveld door de Heer > "ter aarde gevallen' vs 4

3 Hem zal verteld worden wat hij moet doen > ' er zal tot je gesproken worden vs 6 (22:9)

4 Hij werd tot nadenken gebracht o.a. door zijn blindheid vs 8,9

5 Hij werd ziende vs 17

6 Hij was een uitverkoren vat d.w.z. dienstknecht vs 15

7 Hij ontving kracht door de Heilige Geest vs 17

8 Zijn bekering was radicaal en zichtbaar> 'hij werd gedoopt' vs 17