Snel zoeken:
b Hoe we Christus moeten prediken

a Ernstig en indringend "alsof God door onze mond u vermaande" 2 Ko 5:20
b Duidelijk > Niet met meeslepende woorden van wijsheid 1 Ko 2:4
c Betrouwbaar > "vereiste is...betrouwbaar te blijken" 1 Ko 4:2
d Nederig, jezelf wegcijferend > "we prediken niet onszelf, maar Christus" 2 Ko 4:5
e Als voorbeelden voor de kudde 1 Pt 5:3
f Met toewijding > "die zich belasten met prediking en onderricht" 1 Tm 5:17
g Constant > "zonder ophouden..." Hd 5:42