Snel zoeken:
b Onze roeping1 Wie roept ons? God! "Deze heeft Hij ook geroepen" Rm 8:30

2 De aard van onze roeping
Ze heeft effect. "Volgens zijn voornemen" Rm 8:28
Het is een heilige roeping 2 Tm 1:9
Het is een hemelse roeping Hb 3:1

3 De situatie waaruit we geroepen zijn
Uit de duisternis 1 Pt 2:9
Uit 'slavernij'. Geroepen om vrij te zijn Gl 5:13

4 Hoe geroepen
Door zijn Zoon "Geroepenen van Jezus Christus" Rm 1:7
Eťn Geest, gelijk gij ook geroepen zijt" Ef 4:4
Geroepen door het evangelie 2 Th 2:14
Door genade Gl 1:14