Snel zoeken:
c Liefde van God

Liefde van God Liefde van de Vader Onze liefde

Gods liefde voor ons

Oorsprong > niet opgewekt door 'voorwerp er was niets aantrekkelijks'
> Oorsprong in in God > het is zijn wezen;
> God is liefde. 1 Joh. 4:9, 16;
Liefde is uit God. 1 Joh. 4:7;
De God van de liefde. 2 Kor. 13:11.

Voorwerp > wij, zondaars, > (1e schriftplaats) Rom. 5:8
> Gods liefde is geen 'naastenliefde' > had geen naaste;
> Gods liefde geen 'natuurlijke' liefde > wij niet verwant;
> Is liefde in zichzelf > daarom zelfs voor haters.

bewijs > zelfst. nmw maar 4 keer, werkwoord vele malen
> Liefde moet je opmerken aan daden;
> Gave van Zijn Zoon > 1 Joh. 4:9, 10.

Effect > wij niet veroordeeld maar eeuwig leven Joh. 3:16
> Erfgenamen, medeerfgenamen van Jezus Christus;
> We zullen Hem gelijk zijn,. want 1Jh 3:2.

Gods liefde geldt > wereld mensenliefde omdat Hij liefde is Joh. 3:16; Titus 3:4
> Zondaars Rom. 5:8;
> Chr. liefde geldt Gemeente, geeft relatie Ef. 5:25.

Ternauwernood voor de goede, maar.... Rom. 5:7
Leven voor zijn vrienden ... Joh. 15:13.


Onze liefde > omdat Hij ons heeft liefgehad 1 Joh. 4:19
> Zijn liefde in ons uitgestort Rom. 5:5;
> Liefhebben zoals Hij;
> Vergeven zoals Hij;
> Wandelen zoals Hij;

De liefde van God in ons volmaakt > zijn woord bewaren > 1 Joh. 2:5
,, ,, ,, > elkaar liefhebben > 1 Joh. 4:12;
,, .. > wij zijn zoals Hij is in deze wereld > 1 Joh. 4:17.

Broederliefde kan 'eindigen' in de broeder > onterecht ontzien;
Geleerd elkaar lief te hebben > thess. 4:9.

Liefde is de olie in het slot van de broederschap.

Houd ik van de kinderen om de ouders, dan van alle kinderen, anders selectief.

Contact met God >>> Illustratie: telefoon gaat niet over. Moeder is niet bereikbaar. Haar opmerking: 'Maar, hij lag er maar een beetje naast.....'