Snel zoeken:
b Acht zaken betreffende het geloof

1 Een definitie: "Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet" (Hb 11:1)

2 Het voorwerp: "Gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus" (Ef 1:15)

3 De kracht en het effect van het geloof: "Door genade bent behouden door het geloof" (Ef 2 :8)

4 Heeft te maken met 'leven': "De rechtvaardige zal uit geloof leven" (Rm 1:17)

5 De ruchtbaarheid van het geloof: "Omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt" (Rm 1:8)

6 De beproeving van het geloof: " Het geloof dat als goud door het vuur beproefd wordt" (1 Pt 1:7)

7 De overwinning van het geloof:" door het geloof koninkrijken overwonnen" (Hb 11:33-38)

8 Ontvangen als een zegen: "Vrede en ...liefde met geloof van God de Vaderen van de Heer Jezus Christus" (Ef 6:23)