Snel zoeken:
b Viervoudige zegen in de brief van Judas

Judas 


De brief van Judas bevat heel ernstige zaken, maar er staan toch ook heel vertroostende dingen in. Te denken valt aan:

1 De vermelding van het feit dat er een gemeenschappelijk behoud is (vs 3)

2 Het feit dat we als gelovigen geroepenen zijn door God (vs 1)

3 DE vermelding dat we in de Vader geliefd zijn (vs 1) en

4 in Jezus Christus bewaard zijn (vs 1)

Geweldige zaken zijn dat!!