Snel zoeken:
b Gebeden van de Zoon gericht aan zijn Vader volgens Jh 17

Johannes 17:1
1 . Verheerlijk uw Zoon vs 1, 5

2. Bewaar hen in uw naam vs 11

3. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben vs 13

4. Dat Gij hen bewaart voor de boze vs 15

5. Heilig hen in uw waarheid vs 17

6. Ik bid ook voor hen ...opdat zij allen een zijn vs 21

7. Ik wil dat waar Ik ben ook zij bij Mij zijn vs 24

8. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen vs 24