Snel zoeken:
93 Geen verlies, dan ook geen winst

Van mijn schoonvader, br. H Wilts, zijn diverse kenmerkende uitspraken bekend gebleven. Hier volgt er een. In een bepaalde plaats vertelden de brs. en zrs. hem dat een broeder uit hun midden naar een andere plaats verhuisd was en dat ze dat zo' n groot verlies vonden voor hun plaatselijke geloofsgemeenschap.
Br. Wilts reageerde daarop met de woorden: 'Als het voor jullie geen verlies zou betekenen kan het voor de brs. en zrs. in de plaats waar hij nu woont nooit een winstpunt kunnen zijn. Een rake opmerking!

Nog een anekdote die daarmee verband houdt. In Y woonde een broeder die voor de gelovigen daar ter plaatse een grote beproeving was. Er was altijd wat met de man. Op een zeker moment verhuisde deze man naar Z. De plaatsen Y en Z lagen een redelijk eind van elkaar. Na verloop van tijd ontmoette Wilts een paar gelovigen uit Z en langs zijn neus weg informeerde hij hoe het met de broeder ging die uit Y naar hen toegekomen was. Tot zijn verbazing merkten de gelovigen uit Z op dat deze broeder bij hen heel nuttig was. Wilts keek een beetje bedachtzaam en vroeg toen voorzichtig in welk opzicht de broeder dan zo nuttig was. Het antwoordde luidde:'Deze broeder is nuttig voor ons, want hij leert ons geduld en verdraagzaamheid'.

Het is maar hoe je het bekijkt!!