Snel zoeken:
c Mijn leven met God

1. De Bijbel ...enige bron van kennis wat onze oorsprong betreft.

2. We stammen niet af van Adam en Eva in de hof. We zijn geen Paradijskinderen. We zijn nakomelingen van een gevallen mensenpaar Gen. 3.

3. Daarom geen leven uit God.... maar God zocht gevallen mens op:
a. Waar zijt gij;
b. Bekleding >>>> Christus offer op het kruis. Gen. 3.

4. Leven uit God door het geloof in Jezus Christus Joh. 3:16; 5:24. Leven ontvangen een ding, leven beleven een tweede. Wat maak je van je gewone leven, wat maak je van je geestelijk leven?!

5. Twee aspecten: innerlijk.... uiterlijk
Zie: Henoch >>>> wandelde met God Gen. 5:22, 24;
Noach >>>>> wandelde met God Gen. 6:9;
Abraham >>> wandel voor Mijn aangezicht Gen. 17:2;
geroepen >> ging; vreemdeling, enz.;
Rekening houden met God en zijn Woord.

6. Innerlijk..
contact met God.
'Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vree in woont' Ps. 25:14. Oordelen dat wat in de weg staat.... realiteit bij bidden en bijbellezen. Denk aan Ps. 32:4.