Snel zoeken:
b Kenmerken van de eerste Christenen volgens Hd 2

Handelingen 2:42

1 Volharding vs 42

2 in de leer van de apostelen vs 42

3 in de gemeenschap vs 42

4 in de breking van het brood vs 42

5 in de gebeden vs 42

6 Ze waren bijeen vs 44

7 Eenvoud..ze hadden alle dingen gemeenschappelijk vs 44

8 Mededeelzaam...verkochten hun goederen en bezittingen vs 44

9 deelden uit naar dat nodig was vs 44

10 Volharding vs 46

11 Energie ...Dagelijks vs 46

12 Eendracht. Eendrachtig in de tempel vs 46

13 Vierden avondmaal aan huis vs 46

14 Zorg voor onderhoud...namen voedsel vs 46

15 Blijdschap vs 46

16 Gezindheid...eenvoud van hart vs 46

17 Lofprijzing....prezen God vs 47

18 Hun getuigenis...hadden gunst bij het hele volk vs 47