Snel zoeken:
b Wij en het vlees

De betekenis van 'vlees'

1 Menselijk bestaan in neutrale zin > Het Woord is vlees geworden Jh 1:!4

2 Menselijk bestaan in slechte zin > De werken van het vlees Gl 5:19

3 Aanduiding van de mensheid > Het eind van alle vlees is gekomen Gn 6:13

4 Aanduiding van het uiterlijk > Jullie oordelen naar het vlees Jh 8:15

Onze houding ten opzichte van het vlees in de slechte zin

a Onthoudt u van vleselijke begeerten die strijd voeren ..... 1 Pt 2:11

b Wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen Rm 13:14

c We hebben het vlees met de hartstochten ....gekruisigd Gl 5:24

d Vertrouw niet op het vlees (of mogelijk in betekenis 1) Fp 3:3

e Niet naar het vlees leven Rm 8:12

f Niet voor zijn eigen vlees zaaien Gl 6:8

g Haat het kleed dat door het vlees bevlekt is Jd : 23