Snel zoeken:
Korte toespraak gewenst

Een zekere prediker in England, Sanford geheten, stond bekend om de kortheid van zijn toespraken. Terwijl ze thee dronken complimenteerde een van de aanwezigen hem daarmee. De prediker antwoordde daarop: 'Een van mijn eerste ontdekkingen op de preekstoel was dat je een toespraak niet onsterflijk kunt maken door er eeuwig over uit te weiden'.
Dit is een woord dat diverse sprekers ter harte zouden moeten nemen. In het Duits is er een bekend gezegde dat luidt: 'In der Beschränkung zeigt sich der Meister'. Een beetje vrij vertaald kun je het weergeven met: 'In de kortheid wordt de meester openbaar'.
Hiermee verwant is het volgende verhaal: Aan een spreker werd gevraagd om over twee weken een bepaald onderwerp te behandelen. Hij informeerde daarop hoeveel tijd hij had om te spreken. Het antwoord luidde: 'Ongeveer een kwartier'. De man reageerde met: 'Als ik een uur mag spreken kan het onderwerp wel in veertien dagen klaar krijgen, maar voor een kwartier heb ik minstens de dubbele voorbereidingstijd nodig'.

Daar loopt een broeder die niets heeft voorbereid naar het spreekgestoelte met de gedachte: 'Ik kan een uur volmaken...'