Snel zoeken:
b Het oordeel

Wat zegt de Bijbel over het oordeel?

1 Het is een zekerheid > Het is de mensen beschikt éénmaal
te sterven en daarna het oordeel Hb 9:27

2 De ernst ervan >
De rechter is Jezus Christus Hd 17:31;
Jh 5:21
De bewijsstukken staan in de boeken die geopend worden Op 20:12
Het hele aardrijk wordt geoordeeld Hd 17:31

3 De realiteit >
Het oordeel is individueel Op 20:13
Het oordeel is eeuwig Jd : 7