Snel zoeken:
032 Gods gedachten ten opzichte van de zondaar

EzechiŽl 33:11
Gods houding ten opzichte van de zondaar volgens Ezech. 33

1 Een fantastische verklaring:"Ik heb geen behagen in de
dood van de goddeloze, maar veeleer daarin dat de goddeloze
zich bekeert...... vs 11

2 Een geweldige zegen: "en leeft" (Dat ziet volgens het Nieuwe
Testament niet enkel op het leven op aarde, maar ook in de
eeuwigheid) vs 11

3 Een indringende oproep: "Bekeert u van uw boze wegen" vs 11

4 Een ernstige vraag:"Want waarom zou u.... vs 11

5 Een vreselijk lot: "sterven" vs 11