Snel zoeken:
c Onze geestelijke krachtbron - Ef. 3

EfeziŽrs 3
Ef. 3:1-21...prachtig hoofdstuk!

Sterken in de Heer:
'We zien het niet meer zitten' - remedie: 1 Sam. 30:6; Ef. 6:10; 2 Tim. 2:1;
'Bij mij ben je volkomen veilig' zegt David tegen Abjathar, 2 Sam. 22:23;
'Groot is onze HERE en geweldig in kracht'. Ps. 147:5.

Ik, Paulus, de gevangene....
Waar haalt hij de kracht vandaan (meer dan twee jaar uit de running). Hoe bezien wij het lijden..? Waarmee is Paulus bezig..? Niet met zichzelf, maar met de verborgenheid. Vgl. Ef. 6:20.

Een tussenzin Ef. 1 en 2 leer, hfst. 4 praktijk. Hfst. 3: nog eens over het geheimenis. Stel je in plaats van de Jood. Hfst. 2 een lichaam, scheidsmuur weg (toch door God opgericht?!) Daarom bediening = verborgenheid nog eens benadrukt. God heeft opgericht dan heeft God ook recht te slechten.

Verborgenheid (Deut. 29:29)..niet het evangelie - is beloofd. Niet Gen. 12 op zichzelf want... niet bekend gemaakt (Rom. 16:25, 26; Kor. 1:25; Ef. 3:5). Niet verborgen in de Schriften, maar in God (3:9).

Nu geopenbaard aan apostelen en profeten (Ef. 2:20). Door Paulus gepredikt. Wat is de inhoud?
a. Mede-erfgenamen van Christus - Ef. 1:10; Rom. 8:17. Chr. + gelovigen regeren over 't heelal;
b. Mede-ingelijfden in een lichaam - 2:15;
c. Mede-deelgenoten van de belofte in Chr, Jezus. Wat houdt dat in?;
1. Het eeuwige leven? 2 Tim. 1:1; Titus 1:2;
2. Zegeningen in hemelse gewesten? Ef. 1;
3. Heilige Geest? Hand. 10:45; 11:16, 17;
4. Of: van alles wat Christus beloofd is.

Geen zelfverheffing
- Geringste van de apostelen 1 Kor. 15:9;
- Geringste van de heiligen Ef. 3:8;
- Voornaamste van de zondaren 1 Tim. 1:15) > vgl. Matt. 11:28, 29.

Doel van de Gemeente
veelvoudige wijsheid v. God bekend maken in de hemelse gewesten. Engelen bij schepping (Job. 38:7), zondvloed(?), Sodom, IsraŽl - Gods Almacht.

Vrijmoedigheid, toegang, moed niet verliezen..... door zien op verdrukking van Paulus (vs. 13 slaat terug op vs. 1). Denk aan Hebr. 10:19; 4:14-16.

Twee gebeden KnieŽn - Hand. 20:36
a. God van de Heer Jezus Christus;
a. Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader der heerlijkheid (1:17) (3:14). Naar wie elke fam. genoemd...;
b. Geest van wijsheid, openbaring;
b. Met kracht gesterkt te worden naar in kennis van Christus inwendige mens door de Geest;
c. opdat... weet... hoop/rijkdom van;
c. Zodat Chr... harten... woont, in liefde heerlijkheid van de erfenis, grootte van geworteld en gegrond van zijn kracht - Chr. uit doden opdat... begrijpen... breedte, lengte, - aan rechterhand in hemelse gew. hoogte en diepte;
d. Als Hoofd boven alles aan Gem.
d Opdat... volheid v. God (4:13; 5:18) positie innerlijk leven.

Zie volgorde: liefde - heerlijkheid Joh. 17:22, 23. Verblijden in heerlijkheid maar meer in liefde. Familie of geslacht: Amos 3:2 (clan, stam, volk, ras) Of: mensen, engelen... Volheid Gods: exotische plant in ons klimaat schriel, in zuiden vol. Blijven in Hem. Een vat in de oceaan: water in het vat, het vat in het water.

Hem die machtig is Ef. 3:21; Rom. 16:25, 27; Judas vs. 24, 25.