Snel zoeken:
037 jrg 103, 08-1960 Elia de Tisbiet 06 (slot)

2-Koningen 2:1
Elia de Tisbiet
(slot)
Elia's wegneming
1. Elisa's weg met Elia kunnen we beschouwen als een type van de
weg van een christen met Christus:
a. Gilgal - besnijdenis ... bij de bekering in Christus besneden
(Kol. 2 11, Rom. 2 : 28, Efeze 2 : 11) ;
b. Bethel huis Gods... na de bekering geplaatst in het huis
Gods (1 Tim. 3 : 15) ;
c. Jericho - verbanning, wijding aan God... leden op de aarde doden, levend houden voor Christus Jezus. Dus praktische wandel;
d. Jordaan - beeld van ons gestorven, zijn met Christus en ge-
plaatst in de hemelse gewesten;
e. opname -- vanwaar wc ook als Heiland de Heer Jezus verwachten (Fil. 3 :20). Hem tegemoet gevoerd in de lucht (1 Thess. 4 : 17).
2. Al deze plaatsen konden bogen op een belangrijke plaats in IsraŽls
historie. Echter door ontrouw des volks besmeurd (zie Amos 5 : 4-6).
Tradities hebben op zichzelf geen waarde.
3. In het nieuwe testament: Verheerlijking op de berg, spreken over
de uitgang van de Heer. Beeld van het toekomstige koninkrijk.
a. Christus is de koning;
b. Mozes - beeld van de ontslapen gelovigen;
c. Elia - beeld van de ongenomen gelovigen;
d. drie discipelen beeld van het gelovig overblijfsel van IsraŽl;
e. volk aan de voet van de berg - onderdanen van het koninkrijk.