Snel zoeken:
c Over kronen

Er zijn twee Griekse woorden die allebei met 'kroon' vertaald kunnen worden, het betreft het woord:

- Stephanos,
dat ook met krans weergegeven kan worden. Het heeft betrekking op de lauwerkrans waarmee bijvoorbeeld een atleet gesierd werd. Bij de Grieken werd zo'n kroon gemaakt van eikentwijgen, klimop, peterselie, mirt, olijftakjes of rozen. Zo'n krans verdroogde en verwelkte op de duur

en het woord:

- Diadema,
dat duidt op een kroon van goud of zilver, versierd met edelstenen. Zo'n kroon werd gedragen door koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Deze kroon behield natuurlijk glans, tenminste als hij goed onderhouden werd.

Het woord 'stefanos' komen we tegen in 1 Kor. 9:24-27; Fil. 4:1; 1 Thes. 2:19; 2 Tim. 4:8; Jak. 1:12; 1 Petr. 5:4; Openb. 2:10; 3:11; 4:4, 10; 6:2; 9:7; 12:1; 14:14. In Openb. 4:4 en 14:14 zijn het kransen van goud, dus onverwelkelijk.

Een scherp contrast vormt de kroon die de Heer spottend werd opgezet. Dat was een kroon van doornen (Matt. 27:29; Mark. 15:17; Joh. 19:2, 5.

Het woord 'verwerpelijk' in 1 Kor. 9:27 ziet in dat verband op een atleet die gediskwalificeerd werd.

Het woord 'diadema' wordt met kroon vertaald, maar kan ook met diadeem weergegeven worden. Zie voor dit woord: Openb. 12:3; 13:1 waar sprake is van de anti-christelijke vorsten, de vertegenwoordigers van satan op aarde.

In Openb. 19:12 wordt van de Heer Jezus gezegd dat Hij gekroond is met vele diademen. Dit is wel een geweldig contrast met de doornenkrans die Hij droeg als lijdende Messias!!