Snel zoeken:
701 jrg 116, blz 23 1973 De School met wat voor Bijbel

H. MEDEMA
Boekbespreking
De school met wat voor bijbel? Schrijver J.G. Fijnvandraat< /b>

We kunnen heel erg dankbaar zijn dat we in ons land al generaties lang christelijke scholen hebben, waarin de bijbelse boodshcap werd gebracht door mannen en vrouwen met roepingsbesef. Het evangelie werd daar gebracht, de geschiedenissen werden verteld op een voor kinderen begrijpelijke manier.
Helaas is ook op dit terrein de vervlakking niet uitgebleven. Er staan nu ook mannen en vrouwen voor de klas, die zelf niet bewust weten een kind van God te zijn en die daardoor ook niet van binnen uit een boodschap kunnen overdragen. Dat is heel erg jammer.
Nog erger is het, dat vooral op christelijke scholen voor voortgezet of middelbaar onderwijs leringen worden verkondigd, die het Woord van God ondermijnen. Toen ongeveer een jaar geleden onze dochter, leerlinge van een christelijke Mavoschool, thuis kwam met een biologieboek, ontdekten we dat daarin puur evolutionistische theorieŽn werden ten beste gegeven. Bij onze vraag aan de direkteur van deze school boe hij dit kon verantwoorden, was zijn antwoord: er is op dit gebied niets beschikbaar dat een andere geest ademt.

Dit ter inleiding op de bespreking van de brochure die als titel draagt:
"De school met wat voor bijbel~" Deze brochure heeft het karakter
van een open brief, geschreven door br. J. G. Fijnvandraat
aan dr. F. Bloemhof, leraar godsdienstonderwijs aan het Lienward College te Leeuwarden. Aanleiding tot het schrijven van deze open brief
was:
a.een toespraak van dr. Bloemhof over het onderwerp: Het bijbelonderwijs op de middelbare school.
b.de door hem geschreven brochure: Het kind en de bijbel.

Br. Fijnvandraat heeft in zijn open brief enkele belangrijke punten genoemd, die een korte samenvatting zijn van de door dr. Bloemhof verkondigde theorieŽn:

- dat we de bijbel anders hebben te lezen dan zoals hij er ligi:
- dat we het woord van Christus anders hebben te interpreteen dan
letterlijk bedoeld;
- dat het geloof anders gericht moet zijn;
- dat er een konflikt bestaat tussen de bijbel zoals bij daar ligt
enerzijds, en de stand van de wetenschap anderzijds;
- dat de bijbel het menselijk getuigenis is van Gods openbaring

Uiteraard vloeien uit deze grondstellingen allerlei nevenopvattingen voort. Het overschatten van de wetenschap, ten koste van de bijbelse berichtgeving, moet wel leiden tot ontkenning van bovennatuurlijke
wonderen, tot een devaluering van de macht van God om de deze wonderen te doen enz. enz.

Broeder Fijnvandraat heeft in zijn brochure deze theorieŽn van dr
Bloemhof stuk voor stuk onder de loep genomen, diens argumenten gewogen, het licht van de Schrift er op laten schijnen en ze in dat licht op de juiste plaats gesteld. Het zou verleidelijk zijn om allerlei citaten uit deze brochure te geven, om u te laten zien hoe de schrijver de verkeerde theorieŽn weerlegt. Maar het is nuttiger dat u deze brochure zelf leest, helemaal. Vooral als u kinderen hebt die middelbaar onderwijs volgen. Het is namelijk broodnodig dat we weten wat onze kinderen zo al wordt of kan worden voorgeschoteld, om in staat te zijn tegenwicht te bieden tegen de verkeerde indoctrinatie waaraan zij bloot staan. Ook voor de voorlichting aan onze kinderen geeft deze brochure een schat van praktische informatie.
Wij willen er bij zeggen dat het door de vorm van een open bief niet
altijd even gemakkelijk is het betoog van de schrijver te volgen. De lezing vergt wel wat inspanning en enige kennis van zaken ten opzichte van de in het geding zijnde kwesties. Deze brochure, uitgegeven door W. J. Pieters, Oostburg, kost f 2,50 en is ook tbestellen bij
Uitgeverij H. Medema, Apeldoorn. Portokosten f 1,-.