Snel zoeken:
c Relatie met God

Mens is sociaal wezen - behoefte aan omgang - eenzaamheid..... zoekt contact met medemens zoekt contact met bovennatuurlijke - zin van zijn bestaan moest zoeken naar contact met God - doet mens niet uit zichzelf. Waarom zoeken? Rom. 3:10, 11.

Niemand heeft die relatie - Adam had een relatie met God: schepsel <> Schepper. Relatie verbroken - heidendom ontstaan Rom. 2:20-23 daarna jodendom > toep op christendom Rom. 2:17. Allen afgeweken - Rom. 3:9-12.

Hoe krijg je die relatie - God zocht Adam op - Waar ben je? Adam' bij God op het matje' - weg zijn C&A-tje van vijgebladen - bekleed door God. God zoekt ons op met boodschap van het evangelie: bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Werking van Woord en Geest 'aan' je hart.

Wat voor relatie? - van kind tot Vader - Joh. 1:12.

Hoe ervaar je die? - door het werk van de Heilige Geest 'in' ons: Rom. 8:16. Voorwaarde: God op Zijn woord nemen.

Hoe onderhoud je die? Auto aanschaffen is een ding, onderhoud is een tweede. Relatie aanknopen is een ding, onderhouden een tweede. Hangt van beide partners af! In dit geval: God altijd bereid.

Drie middelen: Bijbellezen Gebed Omgang met kinderen van God

Gehoorzamen Volharden Voorbeeld Christus

Bijbel is:

Vuur - dat oordeelt Jer. 23:29 - niet in te houden Jer. 20:9, vgl. Job 32:18; Ps. 39:3;
Hamer - verbreekt harde hart Jer. 23:29;
Zaad - bewerkt wedergeboorte 1 Petr. 1:23; Luk. 8:11;
Water - lest dorst vgl. Joh. 4; Amos 8:11-14 - reinigt Joh. 15:3; Ef. 5:26; bewerkt mede wedergeboorte: Ezech. 36:25, 26; Joh. 3:5;
Voedsel - melk 1 Petr. 2:2; (neg.) 1 Kor. 3:1, 2; Hebr. 5:12-14 - vaste spijs Hebr. 5:12 (6:5);
Zwaard - oordeelt Hebr. 4:12-14 - afweer contra Satan Ef. 6:17;
Spiegel - test Jak. 1:23-25;
Lamp - verlicht innerlijk Ps. 119:130 - wijst pad aan Ps. 119:105; 2 Petr. 1:19-21; Spr. 6:23.

Moet bewaard d.i. opgevolgd worden Joh. 8:51, 52; 14:15, 21, 23; 15:10; 17:6 - zij hebben uw woord bewaard. Joh. 17:6.

Het gebed
Bidden is het kontakt hebben met God, spreken met Hem. Bidden niet 'gebeden opzeggen'. Zie hij bidt Hand. 9:11. Levenshouding, geestelijk ademhalen. Evangalie naar Lukas 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; (10:21); 11:1; 22:(31) 41, 44; 23:34, 46. 'Ik ben een en al gebed' Ps. 109:4.

Kontakt met de kinderen van God in onderlinge omgang privé en in de samenkomst. De Bijbel spreekt van de gemeenschap van de kinderen van God doordat we gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Praktisch beleefd in liefderijke omgang met elkaar, bezoek van 'onderlinge bijeenkomst' Hand. 2:42-47.

Hoe verlies je die praktisch? - werelde gezindheid; wetticisme, zonde. Hoe wordt die hesteld? - zelfoordeel, belijdenis.