Snel zoeken:
704 jrg 119, blz115 1976 Herders zonder erbarmen

J. G. FIJNVANDRAAT
BOEKBESPREKING

Herders zonder erbarmen 1)
Onder bovenstaande titel is bij Ten Have een buitengewoon interessant boekje verschenen. Het onderschrift van deze titel luidt: "Tien jaren Jehovah's-getuige. Verslag van een dwaaltocht". Een mededeling op het binnenblad onthult, dat dit werk al eerder, te weten in 1967, bij Bosch en Keuning verschenen is. Deze herverschijning moet beslist toegejuicht worden. ])e schrijfster, Josy Doyon, heeft op indringende wijze haar trieste ervaringen in de beweging van de Jehovah's getuigen weer gegeven. Wie ťťn keer aan dit boek begint, legt het niet gemakkelijk meer opzij.
De schrijfster laat zien hoe de "leden" van deze beweging , na een hersenspoeling te hebben ondergaan, propagandaslaven worden van de organisatie. Van bovenaf wordt een ondragelijke pressie uitgeoefend om maar te verkondigen; er moeten uren gemaakt en lektuur verkocht worden. Tien uren per maand is het minimum dat iedere Jehovah's-getuige heeft te presteren. De tijd van heen en weer reizen naar het werkterrein is hierbij niet inbegrepen. Bovendien wordt van elk lid verwacht, dat hij alle bijeenkomsten - en dat zijn er niet weinig - van de gemeenschap bezoekt. Een ijverige verkondiger tracht men voor de pioniersdienst te werven. Dat houdt in, dat de betreffende honderd uren per maand kolporteert. Bij ziekte moet de verzuimde tijd ingehaald worden.

Het geheel heeft veel weg van een bikkelharde handelsonderneming, waar iedereen opgejaagd wordt om meer prestaties te leveren en waar de werknemers op een verschrikkelijke manier worden uitgebuit.
Josy Doyon beschrijft hoe haar ogen zijn opengegaan voor de onbarmhartigheid van dit systeem en voor de kille sfeer, die het noodgedwongen schept. Daarbij houdt ze ons tot het eind toe in spanning, met de onuitgesproken vraag hoe ze ooit uit dit totalitaire systeem verlost zal worden.

Om teleurstelling te voorkomen moet ik zeggen, dat de schrijfster er geen blijk van geeft te beseffen hoe ernstig de dwaalleer van de Jehovah's- getuigen is. Over de persoon van Christus en de waarde van zijn verzoeningswerk lezen we bijkans niets. Onwillekeurig trek ik hier een vergelijking met een andere ex-Johovah's getuige, namelijk William Schnell. Deze laat in zijn boeken zien, dat zijn ogen niet alleen zijn opengegaan voor de onchristelijke praktijken van de Jehovah's-getuigen, maar ook voor de antichristelijke leerstellingen van het Wachttorengenootschap, die een smaad werpen op jezus Christus. Bij Josy Doyon tasten we wat dit laatste betreft helaas in het duister. Een enkele losse opmerking verraadt ook een zekere oppervlakkigheid wat het Schriftgezag betreft. Ondanks dat kan ik het boek echter van harte aanbevelen. Voor gevoelige naturen zal het misschien nog meer een waarschuwing zijn dan de leerstellige verhandeling, die ikzelf over de Jebovah's-getuigen geschreven heb. Het komt mij voor dat deze paperback daarop als een waardevolle aanvulling kan dienen.

1) Uitgave Ten Have, Baarn 204 blz, prijs “ 12,50

Leverbaar door Uitg. H. Medema, Apeldoorn na ontvangst van f 15,25 op
p,o:strekening 95.97.60.