Snel zoeken:
706 jrg 122, blz. 67 1979 Zalig onder de hemel

Zalig onder de hemel

Van de hand van br. E. Ouweneel is een boek verschenen onder de titel "Zalig onder de hemel".
Met deze uitgave kunnen we erg blij zijn. Ten eerste omdat de schrijver een gedeelte behandelt waarover in ons midden niet zoveel lektuur beschikbaar is, tenminste niet in eenvoudige uitvoering. De brochure gaat namelijk over de zaligsprekingen. Ten tweede, omdat dit onderwerp door onze broeder in een aansprekende taal op de hem eigen wijze behandeld wordt. Met typerende uitdrukkingen, woordkontrasten e.d. weet hij aksenten te leggen. Soms doet hij dat wat overdadig maar hinderlijk is het niet.

Deze paperback bestaat uit twee delen. De eerste dertig bladzijden zijn gewijd aan de vraag voor wie de zaligsprekingen bedoeld zijn. De zin van dit gedeelte en die van de bergrede, waarvan deze zaligsprekingen een onderdeel zijn, komt daarbij goed uit de verf.
In het tweede deel, dat een zeventig bladzijden omvat gaat de schrijver uitvoerig in op de zaligsprekingen zelf. Met veel Schriftmateriaal verduidelijkt hij de tekst en werkt hij het gegeven uit, waarbij de nadruk voortdurend op de praktijk van het geloofsleven gelegd wordt.
Zonder zich daarin te verliezen uit de schrijver, waar nodig, kritiek op wat de nieuwe theologie als de christelijke opdracht voorstelt. Iedere keer legt hij er de nadruk op, dat de horizontale relatie alleen waarde heeft en werkelijk effektief kan zijn als er een levende vertikale verbinding bestaat.
Dat de schrijver ons bij elke zaligspreking, via de Schrift, de Here Jezus voorstelt als Degene, in wie het zalig leven onder de hemel volkomen tot uiting is gekomen, vormt een van de aantrekkelijkheden van dit boek. We wensen het in de handen van velen.

"Zalig onderde hemel" is een uitgave van Pieters in Groede, uitgebracht als paperback met een fleurige omslag. Dit ruim honderd bladzijden tellende werk, in vrij groot lettertype uitgevoerd, kost f 9,90.