Snel zoeken:
287b jrg 128, 02-1985 Hoe denkt God over echtscheiding opnieuw

Deuteronomium 24
Hoe denkt God over echtscheiding?

“Ik haat de echtscheiding”
Dat de mensen steeds luchthartiger over echtscheidingen praten en er steeds gemakkelijker toe overgaan te scheiden, maken de media ons wel duidelijk en valt uit de daarop betrekking hebbende statistieken wel te concluderen..
Trouwens hoeveel mensen lappen het hele huwelijk niet aan hun laars? Dat dit ook geldt voor het christelijk deel van de bevolking van ons land, vertellen ons dezelfde media en laten dezelfde statistieken zien. Gelukkig zijn er op het christelijk erf nog terreinen, waar het huwelijk in ere wordt gehouden, maar die terreinen schrompelen wel steeds meer in.
Dat er sommigen “onder ons” zijn die door deze geest van luchthartigheid beïnvloed worden, leest men niet in een of ander orgaan, maar het valt helaas wel op te merken als je hier en daar je oor goed te luisteren legt.

Hoe denken mensen erover?
Hoe mensen over echtscheiding denken is echter totaal onbelangrijk. De vraag is slechts hoe Go