Snel zoeken:
708 jrg 126, blz. 186 1983 Billy Graham Armageddon

Billy Graham, Armageddon, het lijden in bijbels perspektief, uitgave J. N. Voorhoeve, 170 blz.

Billy Graham is niet alleen een bekend spreker, maar ook een vruchtbaar schrijver. Zijn nieuwste boek heet 'Armageddon', en eerlijk gezegd wekt deze titel een verwachting die het boek niet vervult. Je denkt met een werk over de toekomst te maken te hebben, maar dat is het niet.
De schrijver geeft dit laatste ook ruiterlijk toe. Maar waarom dan een titel gekozen, die zo'n verwachting wekt?
Billy Graham wijdt wel enkele woorden aan het toekomst-perspektief en die tonen ons dat hij bij de wederkomst van Christus en na de slag bij Armageddon een vrederijk op aarde verwacht. Bij de wederkomst zullen de gelovigen de hemel binnengaan en deel hebben aan de hemelse heerlijkheid. Onwillekeurig vraag je je af wie er dan in dat vrederijk op aarde zullen wonen. Op die vraag blijft Graham het antwoord echter schuldig. Het boek schiet duidelijk te kort wat betreft een uiteenzetting van toekomstige gebeurtenissen.
Nu heeft Billy Graham zijn boek een ondertitel meegegeven, die luidt 'Het lijden in bijbels perspectief'. Het is dus een boek over het lijden. Over ons persoonlijk 'Armageddon' zoals de schrijver dat noemt. Het overdrachtelijk gebruik van deze term kan ik echter niet erg waarderen. Armageddon houdt namelijk opstand tegen God en daaropvolgend oordeel in, en dat kun je moeilijk op de gelovige overbrengen. Het lijden dat de gelovige in het algemeen ondergaat kun je niet onder de term 'Armageddon' vangen.
Tot nu toe klinkt het allemaal erg negatief, maar toch beoordeel ik dit boek niet negatief. Het is namelijk een hoopvol en bemoedigend boek als het gaat om het praktisch geloofsleven.
Leerstellig laat de schrijver nog wel eens een steek vallen, bijv. als hij schrijft over de strijd tegen de zonde, of als hij de zorg van Paulus over de gemeenten (2 Kor. 11 : 28) o.a. laat slaan op de kritiek die de apostel onervond (blz. 9 l).
En bij de beschrijving van het lijden van Christus had het lijden dat de Heer van Gods kant op het kruis onderging wel wat meer benadrukt kunnen worden.
AIweer een negatief geluid, maar ondanks dat is het toch een boek dat waarde heeft, en wel omdat het de christenen leert zich op het lijden voor te bereiden en leert hoe we dit lijden hebben te ondergaan en 'in winst' hebben om te zetten.
Billy Graham ziet duidelijk dat ook het lijden uit Gods hand komt of door God wordttoegelaten om ons te vormen en meer dienstaar te maken. En met dat positieve uitangspunt gaat hij na welke bronnen we in het lijden mogen aanboren en welke zegeningen er uit kunnen voortvloeien.
De vele citaten geven het boek nog een aparte bekoring. Voor bevordering van het praktisch geloofsleven aanbevolen! E3