Snel zoeken:
636 jrg. 138, blz. 238 1995 Vraag:adresboekje

Vraag & Antwoord

Vraag:
Is het vormen van afgezonderde kringen van gemeenschap die wereldwijd worden vastgelegd in 'adresboekjes' wel bijbels te verantwoorden?

J.v.d.B. te R.

Antwoord:
Het was zeker Bijbels te verantwoorden' dat zo'n 160 jaar geleden gelovigen in Ierland en Engeland de diverse kerkelijke denominaties verlieten om, los van allerlei door mensen opgestelde ordeningen en statuten, eenvoudig 'elkaar te aanvaarden zoals Christus hen aanvaard had, tot heerlijkheid van God' (vgl. Rom.15:7). Zij zonderden zich daarmee af van kerkelijke instituten, juist omdat zij maar één kring van gemeenschap wilden erkennen en niets anders dan die gemeenschap. Met tienduizenden orthodoxe christenen beleden zij: 'Ik geloof ene heilige katholieke christelijke kerk, welke is de gemeenschap der heiligen, de vergadering der ware christ-gelovigen.' Deze 'broeders' wensten daarnaast, daarboven of daaronder geen enkele andere 'kring' te erkennen, noch ook te gaan vormen. De Tafel van de Heer stond bij hen open voor iedere medegelovige over wie zij een genoegzaam getuigenis verkregen inzake leer en levenswandel. De idee van een landelijk of internationaal georganiseerde afgezonderde kring van gemeenschap werd door hen afgewezen. Velen van hen, onder wie J.N. Darby, waren dan ook besliste tegenstanders van een adresboekje en vertrouwden bij hun eventuele reizen liever op de leiding van Gods Geest en op informatie door vertrouwde medegelovigen. Deze tegenstanders van een adresboekje konden echter niet bevroeden dat de maatschappij zo beweeglijk zou worden dat vrijwel iedereen desgewenst van hot naar her zou reizen. Een adreslijst met vermelding van plaatsen waar gelovigen volgens de genoemde grondslag samenkomen, kan in deze tijd zeker nuttig zijn. Wel dient daarbij uitdrukkelijk te worden gesteld dat zo'n lijst: (a) niet meer gezag heeft dan het morele gezag van de samenstellers; (b) niet beoogt een gemeenschap van vergaderingen te definiëren; (c) niet meer behoeft te omvatten dan vermelding van plaatsen en tijden van samenkomst en een contactadres; (d) niet bedoeld is als een handreiking aan particulieren (die zich met brieven of brochures tot groepen 'vergaderingen' wensen te richten.
Boven de binnenkort te publiceren nieuwe lijst staat ter inleiding: 'Deze lijst van samenkomst-adressen heeft niet de pretentie van volledigheid of gezag. Het is een lijst van een aantal vergaderingen die op basis van betrouwbare informatie bekend zijn aan de samenstellers. Op grond van deze informatie bestaat bij hen de overtuiging dat deze vergadering zich naar schriftuurlijke normen willen richten in hun gemeenschapsoefening met Cod en met elkaar.'
Ten slotte: het bestaan van en het gemak van zo'n adreslijst ontslaat niemand die op reis of met vakantie gaat, danwel gaat verhuizen, van de verantwoordelijkheid zich voor de Heer af te vragen of hij of zij daarin wel in de weg van de Heer is, en van de noodzaak te letten op de leiding van de Heilige Geest.