Snel zoeken:
802 jrg 142, sept 1999 Redaktie stukje Anker

Redaktie jrg 142 1999

Boodschap
Terwijl ik dit 'redactioneeltje' schrijf, is nog niet bekend welke artikelen uit onze 'voorraad' in dit nummer van de Bode zullen worden opgenomen. Maar in elk geval is het artikel erbij dat we al een tijdje in portefeuille hebben, over de vraag of je een toespraak op zondag mag voorbereiden. Sommigen beantwoorden die vraag negatief, met o.a. een beroep op de woorden uit Mkl3:11: 'Weest tevoren niet bezorgd wat u zult spreken, maar al wat u op dat uur zal worden gegeven, spreekt dat.' Die uitspraak van de Heer is echter niet bedoeld voor leraars, maar voor martelaars, zoals de aanhef van dat vers laat zien. Zonder op het bedoelde artikel vooruit te lopen, zou ik heel in het algemeen willen zeggen dat iemand die zondags achter de katheder gaat staan om iets te zeggen,zijn 'stof' moet beheersen. Het is te simpel om alleen maar te zeggen: 'Ik pak wel een gedeelte en dan zal de Geest me de juiste woorden wel geven.' Dat is wel mooi en goed, maar je moet het onderwerp ook beheersen en het moet jezelf wat gedaan hebben. Wat voor sprekers geldt, gaat ook op voor schrijvers. Zij die voor de Bode schrijven, moeten het onderwerp waarover het gaat, beheersen en het moet niet buiten hun eigen belevingswereld staan. Dat laatste kunnen we natuurlijk niet absoluut nagaan, want we kunnen niet in elkaars hart kijken en kennen ook niet alle schrijvers zo goed dat we dat kunnen beoordelen. We kunnen wel beoordelen of een artikel echt een boodschap bevat. Taalkundig moet het ook een beetje verantwoord zijn geschreven, maar dat valt nog wel bij te spijkeren. Hoofdzaak is en blijft dat de schrijver zijn stof moet beheersen en dat hij de inhoud verwerkt heeft. We hopen en bidden dat deze Bode artikelen zal bevatten die niet alleen de schrijvers iets gedaan hebben, maar die God ook kan gebruiken om de lezers te raken.