Snel zoeken:
061 jrg 105, 04-1962 Geef het schip niet op


Geef het schip niet op

In de geschiedenis van de Amerikaanse vloot heeft kapitein James Lawrence zich bekendheid verworven door de woorden die hij stervende uitsprak aan boord van de "Cheaspeake" gedurende de oorlog van 1812: "Geef het schip niet op".
We leven in een tijd waarin het er op lijkt alsof Satan op alle terreinen zal overwinnen. Waar we ook heenzien, overal wekt het de indruk dat de overste van deze wereld terrein verovert.
Onder de kinderen Gods is een zekere neerslachtigheid op te merken en daarom is het wel nodig om elkaar toe te roepen: "Geef het schip niet op".
De zondagsschoolonderwijzer, die week in week uit Gods Woord brengt aan kinderen, die er ogenschijnlijk onbewogen onder blijven, roepen we toe: "Geef het schip niet op".
Aan jongemensen die ijverig zijn in het verspreiden van evangelisatielektuur, en die zo bitter weinig resultaten zien van hun werk, willen we hetzelfde zeggen: "Geef het schip niet op".
De dienstknechten op het zendingsveld, die het ploegen op rotsen soms moe kunnen worden, roepen we eveneens toe: "Geef het schip niet op". Blijf in de strijd en zie op de Heer der legerscharen voor de overwinning.
En hun, die samenkomen in de naam van de Heer Jezus, los van menselijke instellingen, die, als zij zien op de nietigheid van het getuigenis en op de zwakheid waannee Gods gedachten praktisch worden verwezenlijkt, soms geneigd zijn het hoofd moedeloos in de schoot te leggen, ook hun roepen we toe: "Geef het schip niet over".
Laten we allen vasthouden aan het woord van de Heer gericht tot IsraŽl: "Als de vijand zal komen als een stroom, zal de Geest des Heren een banier tegen hem oprichten" (Jes. 59 : 19 statenvert.)