Snel zoeken:
117 Nadenkertje nr. 17 Jh 7:17

Johannes 7:17
Een behoorlijk aantal jaren terug maakte ik een bespreking mee, waarbij het o.a. ging om het kennen van Gods wil in ons leven. Een van de broeders die bij die bespreking aanwezig was stelde dat er een voorwaarde is waaraan we moeten voldoen om Gods wil te leren kennen. Hij wees daarbij op Jh 7:17 waar we deze woorden van de Heer Jezus lezen:
"Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is of dat Ik vanuit Mijzelf spreek".
Het gaat in dit gedeelte om de vraag of de boodschap die Jezus Christus bracht juist was. Dat ze uit God was, ja of nee. Om dat te weten moest men bereid zijn de wil van God te doen.
Onze broeder breidde dat wat meer algemeen uit en zei: ' Willen wij de wil van God kennen dan moeten wij bereid zijn de wil van God te willen doen. God maakt zijn wil niet bekend aan mensen van wie Hij weet dat ze zijn wil niet willen doen'.
Dat woord heeft me destijds geraakt en ik werd er onlangs weer aan herinnerd toen ik in verband met onze bijbelkring het boek las dat we gaan bespreken getiteld 'een God van nabij'.
In de inleiding van de dat boek haalt de schrijver namelijk deze bijbeltekst aan. Deze oproep van de Heer sprak me opnieuw aan en het lijkt me toe dat we allemaal over dit vers wel goed mogen nadenken en ons de vraag mogen stellen: 'Ben ik bereid de wil van God te doen?'