Snel zoeken:
b Zeven stappen volgens Jz 24

Jozua 24:14
1 Het bevel: Vrees de Here en dienst Hem in oprechtheid vs 14

2 De keuze: Kiest u heden wie u dienen zult ( afgoden) vs 15, 16

3 Belijdenis: Want de Here is onze God vs 17,18

4 Overgave: Wij zullen de Here onze God dienen vs 21, 24

5 Reiniging: Doe de vreemde goden weg vs 23

6 Verbond: Jozua maakte een verbond vs 25

7 Vastgesteld: Jozua schreef de woorden in het wetboek vs 26