Snel zoeken:
a Onze verandering volgens Ko 1:21,22

Colossenzen 1:21
Onze verandering volgens Ko 1: 21,22
1 Wat we waren vervreemd
2 Wat we zijn verzoend
3 Wat we zullen zijn heilig, onberispelijk